performance @ NEXTSOUND,
Thursday, 16 MAY, 2013,
pereulok Cheslava Belinskogo, 5A, 
club "Prostir", 
Kyiv, Ukraine